! DŮLEŽITÉ INFORMACE! Organizační uspořádání parkoviště závodních strojů PRAMOS XV. DIVÁCKÁ 13° 11.9.2020 DIVÁKY U HUSTOPEČÍ 2020

09.09.2020 21:32

Již se pomalu a jistě přiblížil termín 6. podniku opět společných Mezinárodních závodů automobilů do vrchu: MREC a MČR, PRAMOS XV. DIVÁCKÁ 13° VE DNECH 11. – 13. 9.2020 DIVÁKY U HUSTOPEČÍ 2020

Zde najdete podrobnější informace:

Organizátoři mají již od pátku 11. 9. 2020 udělenou výjimku na objízdnou trasu, ale za určitých podmínek!

Proto Vás všechny, žádáme o naprosté dodržování následujících pokynů!

Nyní Vám přinášíme důležité informace k parkovišti závodních strojů. Jelikož k 8. 9. 2020 je přihlášeno na tento závod celkem ze seriálů cca 176 jezdců (71 jezdců MREC + MRS – TROPHY 42 a 63 jezdců MČR), bude velice důležité, aby všichni účastníci respektovali systém parkování a pokyny všech pořadatelů!

Kdo neuposlechne organizačních pokynů pořadatelů a vedoucího depa, musí počítat s tím, že bude vykázán mimo obec Diváky za brány PZS.

Organizátoři mají připraven systém najíždění do PZS, dle požadavků a možností obce Diváky.

Náměstí v obci Diváky je kompletně rozděleno organizátorem podniku. Zde se budou navážet formulové vozy, speciály a domluvené týmy pořadatele, včetně velkých kamionů, tak jako každý rok. Místa je dosti všichni se bez problému do PZS dostanete!

Proto nekomplikujte svojí neukázněností práci organizátorů,

Rezervace míst se v PZS nedělají a vše se bude s vámi domlouvat přímo na místě.

Proto neprovádějte, žádné malůvky a páskování míst na komunikaci!

Systém najíždění jezdců do parkoviště závodních vozů

Příjezd do PZS je pro všechny jezdce určen na pátek 11. 9. 2020 v 11:00 hodin. Tímto žádáme všechny jezdce a doprovody, aby dříve, než v tento určený čas, nepřijížděli a nesnažili se dostat do PZS! Výjimkou budou pouze některé týmy, které přijíždějí s kamiony a podobně, ty si organizátoři zajistili a dohodli jejich příjezd!

Jezdci, kteří přijedou od města Hustopeče, to znamená od cíle, pro jedou celou závodní trať a budou zastaveni na bráně v obci Diváky, před startem (pořadatelskou službou).

Jezdci, kteří přijedou od obce Šitbořice, budou zastaveni na bráně cca 1,5 km před obcí Diváky.

Po jedenácté hodině budou všichni jezdci postupně najíždět do PZS a dle instrukcí vedoucího PZS řadit na místa za sebe.

Jezdci, kteří přijedou od obce Boleradice a Klobouky, budou zastaveni na bráně v obcí Diváky.

Po jedenácté hodině budou všichni jezdci postupně najíždět do PZS a dle instrukcí vedoucího PZS řadit na místa za sebe.

Jakmile jezdci zaparkují na místo v parkovišti závodních strojů, budou naprosto dodržovat a respektovat soukromí obyvatel obce Diváky!!!

Na místě v PZS budou pouze závodní automobily, mechanické vozy a ubytovací karavany!!!

 

Na Vás všechny jezdce se těší organizační Team Maverick.rescue