INFORMACE A ORGANIZAČNÍ POKYNY NA POSLEDNÍ ZÁVOD SEZÓNY 2016: OSLAVÍME JIŽ 11 ROČNÍK ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU V DIVÁKÁCH U HUSTOPEČ 16.-18.09.2016 POD NÁZVEM XI.DIVÁCKÁ 13°

12.09.2016 20:13

Již se přiblížil čas posledního letošního závodu, osmého podniku a opět na závodišti v Divákách u Hustopeč 16.-18.9.2016.

Přijďte se rozloučit a oslavit již jedenáctý ročník závodů automobilů do vrchu do malebné vesničky na jižní Moravě.
Nyní Vám přinášíme důležité informace k parkovišti závodních strojů. K datu 11.9.2016 je přihlášeno na tento závod celkem 55 jezdců, bude velice důležité, aby všichni účastníci respektovali systém parkování a pokyny všech pořadatelů! Maximální celkový počet jezdců je stanoven na 100.
Kdo neuposlechne organizačních pokynů pořadatelů a vedoucího depa, musí počítat s tím, že bude vykázán mimo obec Diváky za brány PZS.
Organizátoři mají opět připraven systém najíždění do PZS, dle požadavků a možností obce Diváky.
Proto nekomplikujte svojí neukázněností práci organizátorů.
Rezervace míst se v PZS nedělají a vše se bude s vámi domlouvat přímo na místě. Proto neprovádějte, žádné malůvky a páskování míst na komunikaci!
Systém najíždění jezdců do parkoviště závodních vozů
Příjezd do PZS je pro všechny jezdce určen na pátek 16.9.2016 v 11:00 hodin. Tímto žádáme všechny jezdce a doprovody, aby dříve, než v tento určený čas, nepřijížděli a nesnažili se dostat do PZS!
Jezdci, kteří přijedou od města Hustopeč a obce Nikolčice, budou zastaveni na bráně v obci Diváky na startu (pořadatelskou službou).
Jezdci, kteří přijedou od obce Šidbořice a Bolradice, budou zastaveni u bran vjezdu do PZS.
Po jedenácté hodině budou všichni jezdci postupně najíždět do PZS a dle instrukcí vedoucího PZS řadit na místa za sebe.
Jakmile jezdci zaparkují na místo v parkovišti závodních strojů a složí své závodní vozy, (týká se jezdců na náměstí a v obydlené části obce Diváky) tak všechny vozíky a hengry odvezou na určené místo v depu do objektu EKO DVORU.
Na místě v PZS budou pouze závodní automobily, mechanické vozy a ubytovací karavany!!!
Vše bude řádně označeno pořadatelem závodů.
Na Vás všechny jezdce se těší organizační Team Maverick.rescue
https://www.maverickrescue.cz