INFORMACE O AKREDITACI MÉDIA 2017 - PRESS, FOTO, TV, VIDEO, TISK, RÁDIA, INTERNET atd.

18.01.2017 20:34

Vážení mediální přátelé a partneři,

již se nám blíží čas, kdy započne desátá jubilejní motoristická sezóna v závodech automobilů do vrchu ze seriálu Maverick Rescue Euro Cup 2017.

Pro Vaši i naši pracovní činnost je třeba se připravit, aby vše přímo na závodišti probíhalo k Vaší a naší spokojenosti.

Jedním potřebných dokumentů je AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ PRO MÉDIA při závodech automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2017.

Tento dokument bude uložen na stránkách webu: www.maverickrescue.cz a to v sekci PROPOZICE: na podstránce AKREDITACE MEDIA 2017: 

www.maverickrescue.cz/propozice/akreditace-media-2017/

 

Žádáme všechna média, aby si akreditační formulář pečlivě přečetla a řádně vyplnila!

Pokud formulář nebude kompletně, čitelně a řádně vyplněn, akreditace nebude přijata!

 

Postup pro akreditaci médií:

Stáhněte si formulář a vyplněný zasílejte na emailovou adresu promotéra:

maverick.rescue@seznam.cz

Jakmile budeme mít od Vás vyplněný akreditační formulář, sekretariát promotéra seriálu Vám vyhotoví Vaši identifikační kartu (Roční akreditační karta média MREC 2017).

Karta je vystavena na Vaše jméno a budete si ji moci (již připravenou) vyzvednout na akreditaci médií daného závodu nebo podniku, kterého se poprvé v letošní sezóně zúčastníte. 

Tím si velice ulehčíme administrativu na každém závodě.

Důležitá informace je, že stále je Vaší povinností se akreditovat na každém závodě seriálu MREC 2017. Kartu akreditace média vždy předložíte, asistentka si napíše do prezentační listiny Vaše jméno a číslo registrační licence a Vy ji podepíšete.

 

Pokud nezašlete akreditační formulář, tak si vše musíte vyřídit osobně na daném závodu na akreditaci novinářů (sekretariát závodu MREC).

Více na: WWW.MAVERICKRESCUE.CZ

 

S pozdravem organizační výbor Maverick Rescue z. s. a promotér a ředitel MREC Aleš Gänsdorfer