NOVINKY V ROZDĚLENÍ SKUPIN, TŘÍD A STARTOVNÍCH ČÍSEL PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU ZAV Maverick Rescue Euro Cup 2018. SPORTOVNÍ ŘÁD MREC 2018

11.01.2018 11:17

Přinášíme Vám první z řady dokumentů k letošní sezóně mezinárodních závodů automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2018. Poznámka (Autoslalom Maverick Rescue Euro Cup 2018, bude mít veškeré dokumenty, propozice a registrace vedeny na stránkách webu samostatně!!!, již se vše připravuje...) 

Ke všem průběžně vydávaným dokumentům, Vás všechny žádáme o přečtení a prostudování. Po zkušenostech z minulých ročníků tomu tak nebylo! Upozorňujeme Vás, že došlo k několika změnám a úpravám řádů a předpisů pro nadcházející sezónu. 

Dokument pod názvem SPORTOVNÍ ŘÁD 2018 je uložen a připraven ke stažení na stránkách webu: www.maverickrescue.cz/ a to v sekci PROPOZICE na podstránce DOKUMENTY 2018.

Ke stažení zde:

1.Sportovní řád Maverick Rescue Euro Cup 2018 - FINAL.pdf (409451)

 

Žádáme všechny jezdce, aby si sportovní řád přečetli!

 

NOVINKY 2018:

I. Řád pro letošní rok, oproti roku loňskému, byl doplněn a upraven, hlavně o změny rozšíření o dvě skupiny a tři třídy. První je "Volná skupina Předjezdci" VSP - bez rozdílu objemu (pro začínající jezdkyně, jezdce a V.I.P.) a druhou skupinu HA1-K, která je určena pro historické sportovní automobily, které odpovídají TP, HTP národních a mezinárodních technických propozic, dle přílohy "K". Skupina je rozdělena do tří tříd HA1-K do 1300 cm3, HA1-K do 1600 cm3, HA1-K nad 1600 cm3.

II. Tímto se také do-upravil systém rozdělení startovních čísel po skupinách a třídách na sezónu 2018.

III. Je také vypsán termín, od kdy - do kdy se mají posílat registrace jezdců do letošní sezóny Maverick Rescue Euro Cup 2018. Samotné přihlašování do seriálu bude probíhat od 5. 2. 2018 do 31. 3. 2018.

 

S pozdravem organizační výbor Maverick Rescue z. s. a promotér a ředitel MREC Aleš Gänsdorfer