PÁR SLOV O CHARITATIVNÍ ČINNOSTI PRO DĚTSKÝ DOMOV LILA OTNICE

29.05.2012 18:06

1. Čím se zabývá a jaká je hlavní náplň dětského domova LILA Otnice?
LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí ve věku od 1 do 10 let s kombinovaným postižením. Děti přijímáme ze zdravotních důvodů, z rodin, pokud rodina potřebuje pomoc s péčí o své postižené dítě nebo z kojeneckých ústavů, kdy dítě bylo z rodiny odebráno a má ústavní výchovu nařízenu soudem. U všech dětí se snažíme rozvinout maximum jejich možností a schopností, vzhledem k postižení. Klademe důraz na mateřský přístup. 

2. Jak hodnotíte spolupráci s o. s. Maverick.rescue a úvodní závod ze seriálu Maverickrescue Euro Cup na Mohyle Míru? 
Jsme moc rádi, že nás Maverick.rescue oslovil. Hned při prvním setkání se rozvinula řada nápadů na možnou spolupráci. Závod na Mohyle Míru byl první vlaštovkou, uvítali jsme možnost představit náš domov, velmi zajímavé bylo seznámení s pro nás poněkud vzdáleným prostředím automobilových závodů. Děkujeme za sponzorské dary. Jen to počasí příště, prosím, objednat lepší.

3. Jak Vám mohou být nápomocni občané, firmy a organizace do budoucna? 
Variant pomoci je mnoho. Osobní návštěva, sponzorské dary nebo zapojení se do pro nás organizovaných akcí třeba ekologicko-charitativní projekt sbírej-toner.cz. 

4. Co Vás nejvíce tíží a co byste ocenili za pomoc pro Vaše svěřené děti? 
Naše práce je náročná a zpětná vazba většinou minimální. Jsme rádi, když má někdo zájem seznámit se s naší prací, při osobní návštěvě pochopí širší souvislosti, uvědomí si, že zdravé dítě není nic samozřejmého a ocení, co děláme. Mimo této morální podpory pochopitelně vítáme i finanční pomoc, abychom mohli našim dětem dopřát to, na co peníze z běžného rozpočtu nestačí. 

5. Závěrečné přání od paní ředitelky Mgr. Ludmily Pšenákové. 
Občanskému sdružení Maverick.rescue přeji, aby jejich akce provázelo štěstí a pohoda, aby se jim dařilo úspěšně realizovat všechny jejich plány. Nám potom víc takových přátel, jací jsou v Maverick.rescue, přátel, kteří jsou schopni přes své starosti dohlédnout i na potřeby těch druhých.