POZVÁNKA NA POSLEDNÍ ZÁVOD SEZÓNY 2015: OSLAVÍME 10 ROČNÍK ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU V DIVÁKÁCH U HUSTOPEČ 11.-13.09.2015 POD NÁZVEM X.DIVÁCKÁ 13°

07.09.2015 17:09

Již se přiblížil čas posledního letošního závodu, devátého podniku a opět společných Mezinárodních závodů automobilů do vrchu: MREC a MČR/FAS/AČR v Divákách u Hustopeč 11.-13.9.2015.

Přijďte se rozloučit a oslavit desátý ročník závodů automobilů do vrchu do malebné vesničky na jižní Moravě.

Nyní Vám přinášíme důležité informace k parkovišti závodních strojů. K datu 7.9.2015 je přihlášeno na tento závod celkem z obou dvou seriálů 80 jezdců (60 jezdců MREC + 18 jezdců MČR), bude velice důležité, aby všichni účastníci respektovali systém parkování a pokyny všech pořadatelů! Maximální celkový počet jezdců je stanoven na 110.

Kdo neuposlechne organizačních pokynů pořadatelů a vedoucího depa, musí počítat s tím, že bude vykázán mimo obec Diváky za brány PZS.

Organizátoři mají opět připraven systém najíždění do PZS, dle požadavků a možností obce Diváky.

Proto nekomplikujte svojí neukázněností práci organizátorů.

Rezervace míst se v PZS nedělají a vše se bude s vámi domlouvat přímo na místě. Proto neprovádějte, žádné malůvky a páskování míst na komunikaci!

Systém najíždění jezdců do parkoviště závodních vozů

Příjezd do PZS je pro všechny jezdce určen na pátek 11.9.2015 v 10:00 hodin. Tímto žádáme všechny jezdce a doprovody, aby dříve, než v tento určený čas, nepřijížděli a nesnažili se dostat do PZS!

Jezdci, kteří přijedou od města Hustopeč a obce Nikolčice, budou zastaveni na bráně v obci Diváky na startu (pořadatelskou službou).

Jezdci, kteří přijedou od obce Šidbořice a Bolradice, budou zastaveni u bran vjezdu do PZS.

Po desáté hodině budou všichni jezdci postupně najíždět do PZS a dle instrukcí vedoucího PZS řadit na místa za sebe.

Jakmile jezdci zaparkují na místo v parkovišti závodních strojů a složí své závodní vozy, (týká se jezdců na náměstí a v obydlené části obce Diváky) tak všechny vozíky a hengry odvezou na určené místo v depu do objektu EKO DVORU.

Na místě v PZS budou pouze závodní automobily, mechanické vozy a ubytovací karavany!!!

Vše bude řádně označeno pořadatelem závodů.

 

Na Vás všechny jezdce se těší organizační Team Maverick.rescue