Akreditace Foto-Press-Video, přes promotéra ZAV AČR MEDIA DELEGÁTA AUTOKLUBU ČR, při společných závodech MZAV MHCC A MČR 2023

24.04.2023 20:53

Vážení kolegové,

v případě Vašeho zájmu o vyřízení novinářské akreditace na 42. ročník Zámeckého vrchu MANN-FILTER 2023 a dalších společných podnicích dochází ke změně akreditačnímu procesu a nebude možné vyřídit akreditaci přímo na místě

Akreditace jde vyřídit pouze přes media delegáta Autoklubu ČR po splnění Jednotných podmínek pro akreditaci novinářů dle přílohy 10 – Národních sportovních řádů 2023 viz.Př.10-NSŘ 2023

Vzhledem k tomu že se ve vašem případě bude jednat o jednorázové akreditace (na vybraných podnicích) netýká se podmínek na celoroční akreditaci a zařazení do Informačního Systému Autoklubu ČR, a o udělení jednorázové akreditace je plně v kompetenci Media delegáta Autoklubu ČR

  • Zašlete vyplněný a podepsaný,  přiložený Akreditační formulář jako žádost o akreditaci na email : akreditace@mediadelegat.cz nejpozději do středy 3. května 2023
  • O akreditaci může požádat osoba starší 18. let
  • žadatel o novinářskou akreditaci musí být aktivním spolupracovníkem redakce, za kterou je akreditován
  • žadatel o novinářskou akreditaci vlastní novinářský průkaz s fotografií vydaný redakcí, za kterou je akreditován
  • volní novináři se musí prokázat členským průkazem oborové organizace např. Syndikát novinářů ČR , Klub sportovních novinářů ČR , Klub motoristických novinářů aj.
  • fotograf – kameraman musí být po celou dobu vykonávání své profese při závodě viditelně označen reflexní vestou, kterou dostane při vyzvednutí akreditace proti vratné kauci 1000 Kč
  • píšící novináři nemají nárok na reflexní vestu, která slouží pro pohyb a práci mino vyznačená divácká místa

POZOR !!!!! O udělení a schválení Vaší akreditace rozhoduje Media delegát Autoklubu AČR , který vás bude elektronicky informovat o udělení , nebo zamítnutí Vaší akreditace a zároveň zašle informace o průběhu vydávání akreditací přímo na místě závodu.

Formulář ke stažení a vyplnění akreditace:

Akreditační formulář

Příloha 10. NSŘ 2023 – Jednotné zásady pro akreditaci novinářů