“INFORMACE – SBÍRKA PAMĚTNÍ MÍSTO JIŘÍHO LOSE“

Kompletní a konečná cena pamětního místa k 24. 11. 2021

CELKEM = 144 870,-Kč

SEZNAM DÁRCŮ SBÍRKY: 

CELKOVÁ ČÁSTKA K 22. 8. 2021 = 100 350,-Kč 

- Doplatek a 2. příspěvek od Maverick Rescue z.s. 8/2021 - 44 520 ,-Kč

- Příspěvek od Michal Sedláček Auto Sedláček 5/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Milan Stejskal GMS hadice a pryž 3/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Šimeček Radovan 2/2021 - 3 000,-Kč

- Příspěvek od Michalčíkovi 2/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Dohnálci 2/2021 - 3 000,-Kč

- Příspěvek od Kamil Polák 1/2021 - 2 000,-Kč

- Příspěvek od Petra Princová 1/2021 - 2 000,-Kč

Příspěvek od Vladimír Krupa SK 1/2021 - 2 547,-Kč

Příspěvek od Milan Zábranský 1/2021 - 5 000,-Kč

Příspěvek od o.s. RYCHLÍ DRACI 1/2021 - 500,-Kč

Příspěvek od Vladimír Vitver 1/2021 - 5 000,-Kč

Příspěvek od Jana Fajkusová 1/2021 - 1 000,-Kč

Příspěvek od Tereza Vaculíková (Fajkusová) 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Team ENNOBLE 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Team CRT 1/2021 - 20 000,-Kč

- Příspěvek od Team Komvet racing / KRTZ 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Track Rescue 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Radovan Stránský 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Tomáš Vavřinec 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Aleš Gänsdorfer 9/2020 - 5 000,-Kč

- 1. Příspěvek od Maverick Rescue z.s. 9/2020 - 5 000,-Kč

- Sbírka jezdců a příznivců motorsportu Diváky 9/2020 - 17 303,-Kč

 

INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY PAMĚTNÍHO MÍSTA JEZDCE JIŘÍHO LOSE V MÍSTĚ ALBRECHTICE U LANŠKROUNA.

24.11.2021 12:43

Dobrý den vážení přátelé,

V úterý 23. 11. 2021 jsme navštívili opět místo památníku jezdce Jiřího Lose, zde proběhla závěrečná fáze výstavby. Byl zabudován velký svícen, který symbolizuje čtyřmi vykovanými plamínky věčnou úctu, lásku, pokoru a v neposlední řadě přátelství. Pátý plamínek může, každý kdo navštíví památník vložit dovnitř tohoto svícnu sám za sebe a vzdát hold Jirkovi.

Je třeba také oficiálně poděkovat všem, co se podíleli na výstavbě památečního místa, byť materiálově tak finančně.

Kompletní vyúčtování stavby a sbírky:

- pozemek bez úplatně pro Maverick Rescue z.s. na dobu neurčitou: pan Vávra, Albrechtice

- za kovářské práce a výrobu: pan Tasovský, Náměšť nad oslavou

- výstavba a usazení památníku, kamenictví: pan Kyčmol a všichni pracovníci, Ostrov u Lanškrouna

- betonářské práce a příprava pozemku: Michal Sedláček a všichni pracovníci, Auto Sedláček Lanškroun.

- veškerá povolení a souhlas: obec Albrechtice a Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Kompletní a konečná cena pamětního místa k 24. 11. 2021

CELKEM = 144 870,-Kč

SEZNAM DÁRCŮ SBÍRKY: 

CELKOVÁ ČÁSTKA K 22. 8. 2021 = 100 350,-Kč 

- Doplatek a 2. příspěvek od Maverick Rescue z.s. 8/2021 - 44 520 ,-Kč

- Příspěvek od Michal Sedláček Auto Sedláček 5/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Milan Stejskal GMS hadice a pryž 3/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Šimeček Radovan 2/2021 - 3 000,-Kč

- Příspěvek od Michalčíkovi 2/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Dohnálci 2/2021 - 3 000,-Kč

- Příspěvek od Kamil Polák 1/2021 - 2 000,-Kč

- Příspěvek od Petra Princová 1/2021 - 2 000,-Kč

Příspěvek od Vladimír Krupa SK 1/2021 - 2 547,-Kč

Příspěvek od Milan Zábranský 1/2021 - 5 000,-Kč

Příspěvek od o.s. RYCHLÍ DRACI 1/2021 - 500,-Kč

Příspěvek od Vladimír Vitver 1/2021 - 5 000,-Kč

Příspěvek od Jana Fajkusová 1/2021 - 1 000,-Kč

Příspěvek od Tereza Vaculíková (Fajkusová) 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Team ENNOBLE 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Team CRT 1/2021 - 20 000,-Kč

- Příspěvek od Team Komvet racing / KRTZ 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Track Rescue 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Radovan Stránský 1/2021 - 1 000,-Kč

- Příspěvek od Tomáš Vavřinec 1/2021 - 5 000,-Kč

- Příspěvek od Aleš Gänsdorfer 9/2020 - 5 000,-Kč

- 1. Příspěvek od Maverick Rescue z.s. 9/2020 - 5 000,-Kč

- Sbírka jezdců a příznivců motorsportu Diváky 9/2020 - 17 303,-Kč

Všem moc a z celého srdce děkujeme za Vaší pomoc a solidaritu, promotér, ředitel Maverick Hill Climb Czech, Maverick Rescue z.s. a za celou rodinu Jiřího Lose.

 
04.01.2021 14:12

Dobrý den vážení přátelé,

v sobotu 2. 1. 2021 jsme navštívili za účasti majitele pozemku, pana Vávry, místo, kde bude vybudován památník Jirky Lose. Proběhlo poklizení místa, vybudování provizorního pietního pomníčku a hlavně zaměření a vytýčení pozemku, kde bude památník postaven. Termín započetí výstavby je již také znám, vše započne v sobotu 13. března 2021 od 8:00 hodin.

Ještě se vrátím k minulé aktualitě z listopadu 2020. Po vydání se mi ozvali desítky lidí a firem, kteří nám nabízejí pomoc jak při stavbě, tak s finanční pomocí. Proto jsem se rozhodl, že uspořádáme pro všechny, kdo májí zájem se setkat, prodloužený víkend v době první fáze stavby pomníku. Od pátku 12. 3. do neděle 14. 3. 2021 jsme zarezervovali v Albrechticích kompletně celý motorest s ubytováním a restaurací. Pokud by to kapacitně nestačilo, zajistíme další ubytovací zařízení, které je vzdáleno cca 2 km od motorestu. V pátek a v sobotu vždy večer proběhne přátelské posezení v restauraci na motorestu v Albrechticích. Kdo budete mít zájem, tak mi, prosím, zavolejte: Aleš Gänsdorfer, +420 777 679 289, nebo mi zašlete e-mail na: maverick.rescue@seznam.cz. Prosím, rezervace zasílejte nejpozději do 16. února 2021. Příjezd v pátek je naprosto libovolný a také můžete přijet kdykoli během soboty a ubytovat se třeba na jednu noc. Program je následující: v pátek odpoledne příprava a úklid dřeva, klestí a listí na dvě hromady, které budou v sobotu zapáleny a zlikvidovány. Dále v sobotu od rána přijede bagr, který připraví přímo místo na základovou desku. Poté započnou práce na základové desce, šalování místa a vybetonování celé základové desky.

Rád bych Vás také informoval, že proběhlo spočítání sbírky, která se uskutečnila na posledním závodě v obci Diváky v září 2020. Na sbírce se podíleli hlavně jezdci a příznivci závodů automobilů do vrchu. Po spočítání bylo vybráno 17 303,-Kč + za organizaci Maverick rescue z.s částka 5 000,-Kč + za promotéra a ředitele Aleš Gänsdorfer částka 5 000,-Kč. Celkem k dnešnímu datu 4.1.2021 je vybráno na stavbu pamětního místa a nákladů částka 27 303,-Kč. Touto cestou moc děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou. V případě, že bude chtít někdo další přispět, tak Vás prosím o Vaše sdělení opět na tel: +420 777 679 289 nebo mi zašlete e-mail na: maverick.rescue@seznam.cz,  poté Vám budou sděleny veškeré informace. Všichni, kteří budou finančně přispívat, budou zveřejněni na webových stránkách zde: WWW.MAVERICKRESCUE.CZ v sekci “INFORMACE – SBÍRKA PAMĚTNÍ MÍSTO JIŘÍHO LOSE“ Odkaz na stránku Zde: www.maverickrescue.cz/propozice/informace-sbirka-pametni-misto-jiriho-lose/

Všem Vám chci ještě jednou moc poděkovat

promotér a ředitel Aleš Gänsdorfer a organizační výbor Maverick Rescue z.s.

PAMĚTNÍ MÍSTO JEZDCE JIŘÍHO LOSE VČETNĚ POZEMKU MÁME JIŽ ZAJIŠTĚNO

12.11.2020 19:22
Dobrý den přátelé,
v úterý 10. 11. 2020 proběhla pracovní návštěva jak na úřadech v Ústí nad Orlicí, tak v obci Albrechtice, kde jsme vše vyměřili a namalovali. S panem starostou Albrechtic, jsme řešili všechny možné varianty, kde by pamětní místo mohlo být vybudováno. Přesné místo, zaměření a velikost památníku na pozemku majitele pana Vávry, je taktéž domluveno a povoleno. Touto cestou chci moc poděkovat majiteli pozemku, panu Vávrovi, který nám a rodině Jiřího Lose pozemek na vybudování pamětního místa věnoval bezúplatně k dispozici, a to na dobu neurčitou.
Práce na samotném místě památníku jsou naplánované na jaro 2021. V další aktualitě Vás budeme informovat o rozpočtu a celkové výši finančních příspěvků, které budou použity na pamětní místo jezdce Jiřího Lose.
Děkuji a jsem s pozdravem promotér a ředitel závodů Maverick Rescue Aleš Gänsdorfer