DŮLEŽITÁ INFORMACE (DODATEK K AKREDITACÍM) - Media, Video, Foto a Press 2020

14.07.2020 16:57

Vzhledem k nastalé situaci, která se postupně vyvinula před a i po mistrovském závodu ve Vrbně pod Pradědem 3. - 5. 7. 2020 " Vrbenský vrch 2020", dochází k doplnění akreditačních formulářů na rok 2020. Co se týká všech již akreditovaných novinářů, bude jim při jejich akreditaci předložen dokument "DODATEK Č. 1 K AKREDITAČNÍMU FORMULÁŘI 2020". Po jeho přečtení a odsouhlasení, včetně podpisu, bude tento dodatek založen k řádné dokumentaci akreditovaného novináře.

Nově akreditovaní novináři si vypíší již kompletní akreditační formulář, s tímto již zakomponovaným dodatkem.

Děkujeme za pochopení

Znění: "DODATEK Č. 1 K AKREDITAČNÍMU FORMULÁŘI 2020"

8. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) je povinen řídit se Etickým kodexem Syndikátu novinářů ČR a zavazuje se k etickému chování a jednání (včetně svých prací) vůči všem účastníkům sportovního podniku.
9. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) na vyžádání poskytne získané materiály související se sportovním podnikem promotérovi, řediteli závodu či hlavnímu pořadateli.

10. Každý novinář, je povinen předložit kartu či jiný pověřovací dokument, pro kterou organizaci, a nebo pro který syndikát novinářů pracuje. 

S pozdravem akreditační a tiskové středisko MZAV MREC a AČR/ZAV-MČR 2020