DŮLEŽITÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO JEZDCE, DOPROVODY, NOVINÁŘE A PRESS – FOTO A VIDEO. III. RACE CARS SHOW – IV. AUTOSLALOM MREC AUTOMOTODROM BRNO - MASARYKŮV OKRUH 21. - 22. 10. 2017

18.10.2017 18:11

Vážení příznivci automobilových závodů, přinášíme Vám všem velice důležité organizační informace k nadcházející závěrečné akci (závodu).

Závod je pro nás všechny velkou novinkou a bude skýtat velice náročnou organizaci, abychom pro Vás vše pečlivě připravili. Proto bude zapotřebí i Vaše součinnost a spolupráce, abychom vše zvládli a měli krásné zakončení letošní sezóny MREC 2017.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO JEZDCE, DOPROVODY, NOVINÁŘE A PRESS – FOTO A VIDEO.
1. Vše se řídí dle provozního řádů AMD Brno a řádů MREC – Autoslalom 2017 a je organizováno pořadatelskou službou organizátora Maverick Rescue z.s.

2. Příjezd do areálu AMD, viz Časový harmonogram akce: tj. po 16:00 hodině. Dříve NE!

3. Všichni se řiďte Časovým harmonogramem! V sobotu 21. 10. 2017 do 19:00 hodin probíhá v areálu AMD celodenní akce! Proto je zapotřebí dbát všech instrukcí pořadatelů a řídit se jimi. A taktéž vás žádáme ve večerních hodinách o trpělivost, než bude po akci poklizeno a obratem připraveno zaměstnanci AMD pro naši akci III. RACE CARS SHOW – IV. AUTOSLALOM MREC 2017.

4. Po příjezdu do areálu odparkujete své vozy na parkovišti za restaurací PZS-2. Od 18:00 hodin si budete moci začít vyřizovat formální přejímku a také technickou přejímku. Technická přejímka bude probíhat individuálně po formálních přejímkách na PZS-2 do cca 20:00 hodin. Okolo 20:00 hodin budete postupně vpuštěni do prostoru boxů a záboxového prostoru a zde budou pokračovat technické přejímky cca do 23:00 hodin.

5. Na akci od 21. 10. 2017 od 18:00 hodin bude za boxem č. 3 zajištěn Cetering pana Petra Sedláka, který jako vždy se svojí Zdeničkou pro Vás všechny nachystají určitě plno dobrého J

6. REZERVACE BOXŮ – Kdo máte zájem si rezervovat pro své automobily boxy, prosíme o provedení rezervace. Do jednoho boxu mohou přijít čtyři vozy. Cena jednoho boxu je 4000,- Kč od soboty do neděle. Zde příklad jak ušetřit. Když se mezi sebou domluvíte a dáte do boxu 4 vozy, je to pro jedno auto náklad 1000,- Kč (jezdec).J

JIŽ REZEVOVANÉ BOXY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16,

Rezervaci provádějte ZDE:

Ředitel závodů Aleš Gänsdorfer
E-mail:
 maverick.rescue@seznam.cz

Mob. č.: +420 777 679 289

7. Benzínová pumpa bude pro Vás otevřena od 22. 10. 2017 od 08:30 hodin do 18:00 hodin.

8. AKREDITACE - NOVINÁŘI A PRESS – FOTO A VIDEO

Akreditace bude probíhat následovně: Dne 22. 10. 2017 od 6:30 hodin v přízemí hlavní budovy sekretariátu a ředitelství, vchod zezadu od boxů.

Po oficiální akreditaci na sekretariátu MREC si budete moci vyzvednout oficiální vestu AMD-FOTO za kauci 500,- Kč oproti podepsanému formuláři AMD. To vše u dispečerů AMD. Počet PRESS-FOTO A VIDEO je na obslužnou komunikaci omezen na počet 10 a dvě auta. Auta budou řešena ze strany organizátorů Maverick Rescue z.s. po domluvě s novináři.

Všichni, kteří se budou pohybovat po obslužné komunikaci, NESMÍ PŘECHÁZET PŘES ZÁVODNÍ TRAŤ A POBÝVAT PŘED SVODIDLY!!! 

 

Děkujeme a na Vás všechny se těšíme… J   

S pozdravem 


Aleš Gänsdorfer
Maverick.rescue
Mobil: +420 777 679 289
Mail:
maverick.rescue@seznam.cz
www.maverickrescue.cz