DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ – Informace o postupu realizace prvních akcí v měsíci dubnu 2021 s ohledem na situaci s pandemii COVID - 19 a vládními nařízeními v České republice.

08.03.2021 14:45

Dobrý den, Vám všem

Vzhledem k situaci, která nastala nejenom v celé České republice, Vás všechny chceme průběžně informovat a podávat vám nejaktuálnější informace. Proto jsme se rozhodli založit složku ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SITUACI S PANDEMII COVID-19 MZAV MHCC a MZAV MST 2021. Aktuální informace budou vždy označeny pořadovým číslem a datem. A také všechny informace o průběžné situaci a veškeré změny či připravované úkony, které připravujeme k zahájení letošní sezóny a případných změn v průběhu roku 2021.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE - číslo 1. k datu 8. 3. 2021

1. AKCE: Testování a volné jízdy závodních automobilů, na Automotodromu v Brně - ČR ve dnech 2. - 4. 4. 2021, se PŘIPRAVUJE SE / IN VORBEREITUNG. 

UPOZORNĚNÍ! / BEACHTUNG! A to vše za předpokladu dodržení všech hygienických opatření. Předložení negativního testu na COVID-19 a nebo provedení testu přímo na místě, před vjezdem do areálu AMD Brno.

COVID INFO: Akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální epidemiologická situace a bude se řídit platnými nařízeními vlády ČR. Aktuální informace a podmínky budou průběžně zveřejňovány na www.MAVERICKRESCUE.CZ a fb zde: https://www.facebook.com/Maverick-Hill-Climb-Czech-223983431024791

2. AKCE: První mistrovský závod MZAV Maverick Hill Climb Czech a MZAV Maverick Slalom – Trophy, na Automotodromu v Brně – ČR plánovaný dne 4. 4. 2021, se ODKLÁDÁ / ODLOŽEN / VERSCHOBEN.

UPOZORNĚNÍ! / BEACHTUNG! Náhradní termín je možný pouze za předpokladu, že bude uvolněno na Automotodromu Brno místo v již naplánovaných akcí pro rok 2021 a to maximálně do poloviny měsíce červen 2021. Aktuální informace o náhradním termínu a podmínky budou průběžně zveřejňovány na www.MAVERICKRESCUE.CZ a fb zde: https://www.facebook.com/Maverick-Hill-Climb-Czech-223983431024791

S pozdravem organizační výbor Maverick Rescue z.s. a promotér a ředitel MZAV MHCC a MST 2021 Aleš Gänsdorfer