DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - ORGANIZAČNÍ INFORMACE NA VÍKENDOVÝ TESTOVACÍ KEMP NA TRATI V NÁSEDLOVICÍCH 29. - 31. 5.2020.

28.05.2020 06:34

Na základě vydaných opatření a nařízení s COVID 19 při konání motoristických sportovních akcích po 25. květnu 2020 platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Žádáme všechny jezdce, mechaniky a doprovody o dodržování následujících bodů a nařízení vlády České republiky.

 • POČET VŠECH ÚČASTNÍKŮ, VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ, JE STANOVEN NA JEDEN DEN V POČTU 300 OSOB.
 • VSTUP PRO DIVÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY JE NA TÉTO AKCI ZAKÁZÁN!!!
 • VŠICHNI ÚČASTNÍCI BUDOU DODRŽOVAT ROZESTUP (2 METRY)
 • NEBUDOU SE SHROMAŽĎOVAT VE VĚTŠÍCH SKUPINÁCH

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK:

 • PŘI ADMINISTRATIVNÍCH PŘEJÍMKÁCH (PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE)
 • V PROSTORU OD PŘEDSTARTOVNÍ ČÁRY AŽ PO START (PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE), POKUD BUDE VÍCE JAK DESET OSOB.
 • ZDE BUDE POVOLEN POHYB (BEZ ROUŠEK) POUZE PRO DESET LIDÍ (ORGANIZÁTOŘI + JEZDEC V AUTĚ) - (SOBOTA, NEDĚLE), PŘI DODRŽENÍ ROZESTUPU 2 METRY.
 • V CELÉM UZAVŘENÉM PROSTORU PZS A TRATI PLATÍ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: WC TOALETY, PROSTOR K DEZINFEKCI RUKOU, PROSTOR OBČERSTVENÍ, PROSTOR PŘEDSTARTOVNÍ PO START A NA OTOČCE JEZDCŮ ZA CÍLEM.

PROSTOR OBČERSTVENÍ:

 • PŘISTUPOVAT K OKÉNKU OBČERSTVENÍ PO JEDNOM (S ROUŠKOU)
 • DODRŽOVAT VZDÁLENOST 2 METRY
 • KONZUMOVAT JÍDLO A PITÍ MIMO OBČERSTVOVACÍ STÁNEK
 • NESHROMAŽĎOVAT SE!!!

Obecně platí od 25. květnu 2020 na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru!!!

Omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.

Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl(a) dokument „ORGANIZAČNÍ INFORMACE NA VÍKENDOVÝ TESTOVACÍ KEMP NA TRATI V NÁSEDLOVICÍCH 29. - 31. 5.2020“, veškerým informacím jsem porozuměl(a) a tyto pokyny budu dodržovat.