Důležité upozornění k registracím a přidělovaným prioritám A a B do sezóny seriálu závodů automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2016.

27.03.2016 20:55

Vážení jezdci, informujeme Vás, že oficiální zvýhodněné registrace do sezóny závodů automobilů do vrchu ze seriálu Maverick Rescue Euro Cup 2016 trvají do 31.3.2016 do 00.00 hodin. Kdo se zaregistruje do tohoto data a uhradí částku 500,-Kč za licenci, obdrží prioritu A. 

Jezdcům, kteří se zaregistrují po tomto datu, bude (i v případě uhrazené částky za licenci 500,- Kč na účet)  při prvním startu připočten poplatek 500,- Kč a tito jezdci obdrží licenci priority B. Tento bod se týká i jezdců, kteří se řádně zaregistrovali, ale neprovedli úhradu do 31.3.2016.

Licence priority A a nebo B, bude pro jezdce velice důležitá ve všech případech, kdy pořadatel zveřejní propustnost startujících pro daný závod.

Příklad: (pro závod vypíše pořadatel propustnost 60 jezdců, všichni jezdci přihlášení s prioritou A budou mít přednost před prioritou B)

Tímto Vás žádáme, abyste si vše řádně vyřídili. Veškeré informace zde již jsou zveřejněny od nového roku, měsíce ledna 2016.

Zde přikládáme platební údaje pro uhrazení roční licence jezdce: 

 

Název účtu: občanské sdružení Maverick.rescue

Číslo účtu 107-2887740227/0100 

Variabilní symbol: 2016 a startovní číslo (příklad, vzor 2016316) 

Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení jezdce

 
Pro zahraniční platbu bankovním převodem vkládejte částku 500,-Kč + poplatek do zahraničí 225,-Kč, čili celkem 725,-Kč
Přikládáme potřebné informace k převodu ze zahraničí:
IBAN: CZ9101000001072887740227
SWIFT: KOMBCZPP
 

S pozdravem organizační tým Maverick.rescue