DYNATUNE SUSPENSION DESIGN MODULE

06.01.2014 11:31
Radek Kolbábek - LRT - LPG servis Nedvědice - dostal jako jeden z prvních příležitost využít  DYNATUNE SUSPENSION DESIGN MODULE při optimalizaci svého vrchařského speciálu  Ford Sierra 4000 pro nastávající sezonu 2014.  .
DYNATUNE SUSPENSION DESIGN MODULE ( DSDM ) byl vyvinut společností DYNATUNE-XL s cílem poskytnout vhodný nástroj  založený na MS Excel pro studii parametrů podvozku na základě podvozkových dat základní geometrie.
Tento nový nástroj pro výpočet kinematických parametrů podvozku  je určen pro návrh , zpracování  a optimalizaci zavěšení na základě vektorových rovnic. Algebraický vektorový přístup umožňuje nové plně flexibilní možnosti modelování a díky trojrozměrnému pohybu lze modelovat téměř jakoukoli konstrukci zavěšení.  
Nástroj je určen zejména pro podporu vývojových inženýrů a to jak pro použití v koncepční fázi, tak při vývoji finálního podvozku.
 
 
Mgr.Eva Čepičková - LRT