I. INFORMACE K SEZÓNĚ 2015: PŘÍLOHA Č.1. K TECHNICKÝM PROPOZICÍM ''BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ''

22.12.2014 17:04

Bezpečnostní výbava jezdců je jedna z nejdůležitější ochrany zdraví jezdce! 
Po našich dlouholetých zkušenostech a řadě velmi nepříjemných událostí v českém motorsportu jsme plně pro maximální bezpečnost!
 
ZDE: ''BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ'' Bezpečnostní požadavky pro jezdce MREC 2015.pdf (738890)
 
Již dokončujeme "TECHNICKÉ PROPOZICE 2015" a jak již jsme avizovali během roku 2014, tak technické přepisy (dále jen TP) se pro nadcházející sezónu měnit nebudou. Pokud budou provedeny úpravy v TP, tak jen v minimálních úpravách, které se ale nedotknou Vašich strojů a úprav na nich.
 
To však neznamená, že se nebudeme věnovat a dohlížet na dodržování "TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ". Právě naopak. Pro nadcházející sezónu plánujeme zaměřit se na přebírání automobilů a správné zařazení do Skupin a Tříd.
Proto Vás všechny žádáme, aby jste se co nejdříve, jak budou vydány "TECHNICKÉ PŘEDPISY 2015", s nimi důkladně seznámili.
 
S pozdravem organizační výbor Maverick Rescue Euro Cup