INFORMACE O UMÍSTĚNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL JEZDCŮ V SEZÓNĚ 2015 SERIÁLU Maverick Rescue Euro Cup

11.04.2015 19:05
Startovní číslo bude soutěžícímu přiděleno při registraci do seriálu MREC. Číslo je platné pro
celou sezonu a nelze ho v průběhu sezony měnit. Vlastní startovní číslo sestávající z podkladu o
velikosti 40 x 30 cm a samotných číslic bude vydáno každému soutěžícímu na administrativní
přejímce. 
  
1. Startovní čísla jsou umístěna na obou stranách vozu v místě mezi předním a zadním kolem
(viz obrazová příloha číslo 1).
2. Dableři si určí prioritního jezdce, ten si umístí startovní číslo dle pokynů 1 a druhý jezdec si umístí 
startovní číslo na zadní boční okna na obě dvě strany.
3. U formulových vozů a sportovních prototypů jsou startovní čísla umístěna na vhodném místě na
obou bocích, přičemž podkladová folie (nikoliv samotná čísla) může být přiměřeně zmenšena.
 
Použití jiných než promotérem vydaných startovních čísel není povoleno.
 
MREC přidělila startovní čísla následovně:
Startovní čísla 1 – 10 budou přidělena a rezervována jezdcům, kteří se v roce 2014 umístili
v absolutním pořadí TOP 10 Maverick Rescue Euro Cup.
 
skupina E2/C • st. č. 11 – 59
skupina HA2 • st. č. 60 – 99
skupina E1 • st. č. 100 – 299
skupina S1 a S2 • st. č. 300 – 399
skupina HA1 • st. č. 400 - 499


S pozdravem Team Maverick.rescue