JE ČAS VÁM SDĚLIT PÁR VĚT O PŘÍSTUPU AUTORITY AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY K JEZDCŮM A POŘADATELŮM V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU V ČR.

18.09.2020 16:25

Není mi zrovna nejlépe při psaní těchto vět o přístupu instituce Autoklubu České republiky, která ve svých stanovách a dalších vydaných dokumentech píše, že jezdci, pořadatelé a činovníci, kteří jsou držiteli licence AČR, mají za zády plnou podporu a zastoupení v případných mimořádných situacích. Tato slova jsou nám, každý rok přečtena na školení jezdců a pořadatelů. Tím je hlavně myšlena podpora jakéhokoli typu, byť jen morálního či etického kodexu.

V první řadě se vracím k tragické události, která se stala více jak před třemi týdny při závodě mistrovství České republiky v Lanškrouně u Albrechtic dne 22. 8. 2020, kdy zemřel dlouholetý jezdec a reprezentant pod hlavičkou Autoklubu České republiky pan Jiří Los. Člověk by předpokládal, že právě tato strašná událost je tím, kdy právě AČR má jít příkladem a být rodině jezdce jakýmkoli způsobem nápomocen, byť jen morálně. Vážení, do dnešního dne nepřišla, ať od prezidenta, či zástupců autority AČR, kondolence pozůstalým. Nepřišla ani formou sms, e-mailem, poštou či telefonicky! Toto jednání naprosto odsuzuji a z lidského hlediska nepochopím! Je třeba také povědět, že všichni jezdci každoročně, přinesete do pokladnice AČR nemalé finanční příspěvky. Každý z jezdců si musí zaplatit celoroční licenci, která je v řádu tisíců korun, pojištění, otestování vozidel atd. Tímto chci jen říci, představitelům AČR, “to už nemáte ani na obálku, známku s dopisním papírem na kondolenci“? Nestydíte se?

A ve druhé řadě, pořadatelé a ředitel podniku, který podléhá s licencí AČR právě této instituci, Autoklubu České republiky, by očekával alespoň dotaz, zda je potřeba ze strany AČR být s něčím nápomocni. To se také do dnešního dne nestalo, ani formou sms, e-mailem, poštou či telefonicky! Stále slýcháme na každoročním školení, co vše musíme k autoritě AČR dodržet, co nesmíme porušit, čím se máme řídit, přičemž nás to stojí další výdaje za licence všech činovníků z řad organizátorů, platby za zápis do kalendáře AČR a další.

Přijde mi, že jsme zde všichni jen na to, abychom řádně a včas zaplatili všechny poplatky a potom nám dejte na celý rok pokoj. A za rok pošlete zase vše znova a včas!

V tento čas si já a ostatní organizátoři a někteří dlouholetí činovníci pokládáme otázku? K čemu potřebujeme Autoklub České republiky?

Na závěr bych chtěl říci, že mě osobně, jakožto ředitele závodu, tato událost velice zasáhla, a to jak duševně, tak psychicky, a ponesu si následky až do konce svého života. Je řada věcí, které se musí ještě udělat a zařídit, a to vše ještě potrvá. Vím o řadě dalších činovníků a organizátorů z našich řad, kteří to těžce nesou, ale co mám zprávy, letošní sezónu s námi chtějí dokončit. Velice si všech vážím a přeji si, abychom to zvládli do zdárného cíle sezóny 2020. Je také mnoho, ale opravdu mnoho lidí z řad jezdců a samozřejmě dalších, kteří mi nabízejí jakoukoli pomoc. Velice si toho Vážím a moc děkuji…

Děkuji za přečtení těchto řádků a těšíme se na shledanou na posledním závodě letošní sezóny 17. 10. 2020 na Automotodromu v Brně

Aleš Gänsdorfer, ředitel a promotér závodů automobilů do vrchu v roce 2020…