JIŽ LOŇSKÝ ROČNÍK 2019 ZAV MREC JE MINULOSTÍ: MZAV MREC 2019 - V R C H Y A MZA MREC 2019 - A U T O S L A L O M

03.01.2020 20:26

Závěrem je třeba konstatovat, že skončil další úspěšný ročník závodů automobilů do vrchu a autoslalomu. Zde je nutné velice poděkovat za pořadatelství promotérovi obou seriálů Aleši Gänsdorferovi a jeho celému týmu, bez jejichž celoroční práce by se žádný závod neuskutečnil. Je třeba poděkovat všem sponzorům za finanční a materiální pomoc, bez níž by se jen těžko mohly závody obou seriálů uskutečnit. Poděkování patří městům, obcím a jejich občanům za pochopení při uspořádání jednotlivých závodů do vrchu či autoslalomu. V neposlední řadě patří velký dík zdravotnickému personálu, záchrannému systému, dobrovolným hasičům, traťovým komisařům, kteří musí zabezpečit trať závodů, ať svítí sluníčko nebo lije jako z konve, prostě jsou to lidé do nepohody, bez nichž by se nezávodilo.

Velké poděkování patří také všem zúčastněným závodníkům, jejich doprovodům a hlavně i jejich rodinám, které mají pro jejich koníček pochopení. Bez jezdců by se nic nejelo!!!!

 S provoláním „Král je mrtev, ať žije král“ se můžeme už nyní těšit na příští sezónu, kdy se opět sejdeme při závodech seriálů závodů do vrchu a nově pod názvem MRS-Trophy – Maverick Rescue Euro Cup 2020.

S pozdravem

Promotér a ředitel
Maverick Rescue Euro Cup
Aleš Gänsdorfer a spol...
 

Redaktor Jaromír Navrkal

Foto Jiří Navrkal

Oficiální redakce Maverick Rescue Euro Cup 2020