ORGANIZAČNÍ INFORMACE, KOEFICIENT POČTU STARTUJÍCÍCH JEZDCŮ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 30.03.2014 "BRNĚNSKÝ DRAK"

03.03.2014 19:21

Již jsou známy veškeré potřebné informace k prvnímu závodu letošní sezóny na Brněnském automotodromu "Brněnský Drak".
Nejdůležitější dokument pro Vás jezdce je ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ podniku. Žádáme všechny jezdce, aby si ZU přečetli a dle informací a pokynů se jím bezpodmínečně řídili.
Pronájem BOXŮ na AMD BRNO: Kdo má zájem o místo v boxech, má možnost kontaktovat pana Jiřího Mičánka 
(na tel. č.: +420 602 771 716), který má rozmístění jezdců na starosti.
 
"POZOR" "POZOR" "POZOR"
Jak jsme již předeslali v předešlé aktualitě, na závodě "BRNĚNSKÝ DRAK" se jedou dva podniky, MREC a MMČR. Propustnost tratě byla stanovena vedením AMD na 120 jezdců a po dohodě s pořadatelem jsme se dohodli, že počet startujících MREC bude 60 jezdců a MMČR také 60 startujících. Pokud bude v některém seriálu v průběhu probíhajících registrací menší počet, tak je možné počet jezdců v jednom či druhém seriálu navýšit!
Proto upozorňujeme jezdce na tři důležitá pravidla registrací: 1. Pokud bude v přihláškovém systému naplněn stav 60 jezdců, budou registrace probíhat nadále. Avšak jezdci nad tento stanovený počet budou zaznamenáni jako náhradníci. 2. Z tohoto důvodu žádáme jezdce, kteří již budou přihlášeni a z jakéhokoli důvodu zjistí, že se nemohou daného závodu zúčastnit, aby se neprodleně odhlásili a tím uvolnili místo prvnímu náhradníkovi v seznamu registrací. 3. Pokud tak neučiní a bez jakékoli omluvy a odhlášky se závodu nezúčastní, mohou počítat s tím, že na dalších závodech budou automaticky zařazeni do náhradníků!!!
 
V přihláškovém systému je již na každý závod sezóny nainstalována i ODHLÁŠKA. Pro Vás i pro nás tedy velké usnadnění a zjednodušení provádění odhlášek. Jinak řečeno, jak jste se přihlásili, tak se i jednoduše odhlásíte!!! Odhláška je velice důležitá funkce systému nejen k uvolnění místa dalšímu jezdci, ale především je to slušnost každého jezdce vůči pořadateli a celému organizačnímu výboru Maverick.rescue.
 
S pozdravem organizační výbor Team Maverick.rescue