OZNÁMENÍ III. - Jak jsme minule napsali, závěrečné závody automobilů do vrchu MREC, MČR, MČR HA a ČT na Automotodromu v Brně ve dnech 7. -. 8. 11. 2020 byly zrušeny. Proč?

06.11.2020 09:03

Organizátoři: z MRECu spolu s Automotodromem Brno a.s. připravovali akci bez ohledu na riziko zákazu. Poté co se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavní hygienik ČR seznámili s naplánovanými opatřeními v souvislosti s bojem proti epidemii Covid-19, tak nebyli proti. Jen bylo potřeba získat dle vládního usnesení č. 1078 dobrozdání Autoklubu České republiky o důležitosti tohoto podniku.

Pořadatel: proto písemně požádal Autoklub České republiky o konzultaci a vydání potřebného dobrozdání. A výsledek? Ředitel závodu byl telefonicky informován předsedou kopcové komise panem Ivanem Rybníčkem, že výkonný výbor AČR uskutečnění závodu neschválil. Žel, ani po urgenci nebylo pořadateli doručeno písemné rozhodnutí, ani zdůvodnění.

Resumé: není-li dobrozdání – nejsou ani závody. Na jednu stranu je to škoda – předpověď počasí na tento víkend je vzhledem k období přímo vynikající. Na druhou stranu – neuskutečněním závodů se vrchaři stali stoprocentním bojovníkem proti covidu…..

S pozdravem organizační tým a ředitel MZAV Aleš Gänsdorfer, Vladimír Starý, Automotodrom Brno a.s., a za jezdce David Komárek.