PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE A PROMOTÉRA MAVERICK HILL CLIMB CZECH II.GMS – ALBRECHTICKÝ KOPEC “MEMORIÁL JIŘÍHO LOSE“ ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 20. - 22. 8. 2021

24.08.2021 13:30

Touto cestou, bych rád poděkoval všem kolegům a spolupracovníkům Maverick rescue za perfektně odvedenou práci při výstavbě a zajištění závodů na šestém podniku MZAV Maverick Hill Climb Czech 2021. Hlavní dík patří: celému týmu organizátorů Maverick rescue, partnerům, sponzorům, pořadatelům a všem místním statutárním subjektům a firmám, které se podíleli na zdárném průběhu závodů.

Samozřejmě zde pracovalo a zajišťovalo chod závodiště daleko více pracovníků, tak abych na někoho nezapomněl: díky Vám všem!!!

Velké poděkování patří také všem jezdcům, kteří se zúčastnili, chovali se ve sportovním duchu a svojí účastí a sportovními výkony se zasloužili za krásné závody. A za nás organizátory a pořadatele doufáme, že se Vám závodní víkend líbil.

Ještě jednou díky přátelé a jezdci! Za rok zase nashledanou a to již na III. GMS – ALBRECHTICKÉM KOPCI 2022 “MEMORIÁL JIŘÍHO LOSE“

P. S. také Vám všem chci moc poděkovat, za zaslané, krásné až dojemné sms zprávy a e-maili. Moc si toho vážím!!! S pozdravem Aleš Gänsdorfer