PŘÍLOHA Č. 2 K TECHNICKÝM PROPOZICÍM PRO SEZÓNU 2015, BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCE - VZORY ZAPÍNÁNÍ PŘILBY JEZDCE

24.01.2015 08:46

Motoristická přilba s kovovým zapínáním pomocí dvojitých „O“ kroužků viz. obrazová dokumentace v Příloze technických propozic č. 2 a to i s prošlou homologací.

Je doporučeno použití ochranné přilby s platnou homologací FIA pro automobilové závody, např. SA2005, SA2010, SAH2010, SFI31.1A, SFI31.2A, FIA Standard 8860-2004 a FIA Standard 8860-2010. Schválené homologace přileb jsou uvedeny v Národních sportovních řádech FAS AČR v článku 6 kapitoly E – Technické předpisy (na www.autoklub.cz). 

 

Není povoleno žádné plastové zapínání!
 
 
S pozdravem organizační výbor Maverick.rescue