ZDĚLENÍ: MAPA PZS A ORGANIZAČNÍ INFORMACE NA 2.POLYGON AUTOMOTODROM BRNO ČR 5. - 6. 6. 2020 MZAV MRS TROPHY

04.06.2020 13:03

Na základě vydaných opatření a nařízení s COVID 19 při konání motoristických sportovních akcích po 25. květnu 2020 platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

MAPA K PŘÍJEZDU DO PZS A UMÍSTĚNÍ DEPA JEZDCŮ:

Mapa Paddock pro jezdce MZAV MRS - TROPHY 2. POLYGON AMD BRNO 5. - 6. 6. 2020.pdf (230808)

Žádáme všechny jezdce, mechaniky a doprovody o dodržování následujících bodů a nařízení vlády České republiky.

-       POČET VŠECH ÚČASTNÍKŮ, VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ, JE STANOVEN NA JEDEN DEN V POČTU 300 OSOB.

-       VSTUP PRO DIVÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY JE NA TÉTO AKCI ZAKÁZÁN!!!

-       VŠICHNI ÚČASTNÍCI BUDOU DODRŽOVAT ROZESTUP (2 METRY)

-       NEBUDOU SE SHROMAŽĎOVAT VE VĚTŠÍCH SKUPINÁCH

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK:

-       PŘI ADMINISTRATIVNÍCH PŘEJÍMKÁCH (PÁTEK, SOBOTA)

-       V PROSTORU START (SOBOTA), POKUD BUDE VÍCE JAK DESET OSOB.

-       ZDE BUDE POVOLEN POHYB (BEZ ROUŠEK) POUZE PRO DESET LIDÍ (ORGANIZÁTOŘI + JEZDEC V AUTĚ) - (SOBOTA), PŘI DODRŽENÍ     

        ROZESTUPU 2 METRY.

-       V CELÉM UZAVŘENÉM PZS A TRATI PLATÍ ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: WC TOALETY, PROSTOR K DEZINFEKCI RUKOU, 

        V PROSTORU SEŘADIŠTĚ PO START A NA CELÉ DRÁZE POLYGONU AMD.

Obecně platí od 25. květnu 2020 na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru!!!

Omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:

·         na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,

·         vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

·         sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 

          který brání šíření kapének,

·         na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

·         po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech 

          použitých pomůcek.

 

Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl(a) dokument „ORGANIZAČNÍ INFORMACE NA 2.POLYGON  AUTOMOTODROM BRNO ČR 6. 6. 2020 MZAV MRS  TROPHY, veškerým informacím jsem porozuměl(a) a tyto pokyny budu dodržovat.