6. PODNIK: REGISTRACE JEZDCŮ DO ZÁVODU: ECCE HOMO ŠTERNBERK V.ŠTERNBERSKÝ VRCH 8.-9.9.2017 

Informace: podnik je vypsán jako jedno závod. 

Viz časový harmonogram a ZU.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - Maverick Rescue Euro Cup:

Zvláštní ustanovení ECCE HOMO ŠTERNBERK 8.-9.9.2017 Maverick Rescue Euro Cup 2017.pdf (568970)

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:

Areál parkoviště závodních strojů (PZS) je situováno jako každoročně do prostor kolem sportovní haly ECCE HOMO a ulice Dvorské (autobusové zastávky) a otevře se pro všechny účastníky v PÁTEK 8. 9. od 8:00 hod.
Pro letošní závod není k dispozici areál firmy PEVEKO.
Proto vás tímto žádáme, abyste místa v tomto areálu neobsazovali.


Pro účastníky seriálu MAVERICK RESCUE eurocup bude připraven prostor PZS na ulici Opavské a to ve dvorním traktu budovy městského úřadu a také budovy lesnického učiliště. Výjimky mají vozy E2 skupiny, která budou stát v PZS .
Tyto prostory budou však k obsazení až po ukončení běžného provozu obou institucí, tzn. někdy okolo 14hod.

Vjezd do PZS bude umožněn pouze řádně označeným vozidlům.
Výjimku mají pouze přepravníky závodních speciálů.
Vozidla bez označení nebudou do areálu PZS vpuštěna!
Označení získá každý účastník při administrativní přejímce, která bude probíhat v pátek od 7:30 ve Sportovní hale Ecce Homo.
Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů, obzvláště pak při pátečním najíždění, dále pak udržujte pořádek.
K dispozici bude pořadatelem vyznačené sběrné místo u výjezdu z PZS, kam můžete odložit případné odpadky.

V případě, že do Šternberka dorazíte dříve, využijte prosím k dočasnému stání přednádražní prostor u ČS Benzina na Věžní ulici. Tento prostor slouží jako seřadiště, tak, abychom předešli dopravním komplikacím v centru města.

Pořadatelská služba bude v pravidelných intervalech z tohoto prostoru navážet soutěžící do PZS.

Upozorňujeme všechny účastníky, že na ulici Opavská (předstartovní prostor) bude v součinnosti s Městskou policií probíhat měření rychlosti soutěžících.
V případě, že některý z účastníků výrazně překročí rychlostní limit 30km/h, bude ze závodu vyloučen.
Toto opatření směřuje ke zvýšení bezpečnosti pořadatelů i všech osob, které se pohybují na této ulici.

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
07. 09. 2017 do 18.00 hod. Uzávěrka přihlášek MREC
08. 09. 2017 16.00 - 20.00 hod. Administrativní přejímka MREC
08. 09. 2017 16.00 - 20.00 hod. Technická přejímka vozidel MREC
08. 09. 2017 16.30 hod Závěrečná kontrola trati 
09.09.2017 07.30 hod. Zveřejnění listiny převzatých jezdců MREC
09.09.2017 08.00 - 12.30 hod. Oficiální trénink ( dvě jízdy ) MREC+MČR
09.09.2017 12.30 -17.00 hod Závodní jízd ( dvě jízdy ) MREC+MČR
09.09.2017 17.45 hod. Zveřejnění výsledků závodu MREC
09.09.2017 18.00 hod. Vyhlášení vítězů /PZS/ na Mlýně MREC 
 
Mapa tratě, strategických bodů a diváckých zón:
 
Oficiální plakát závodu:
 
Příjezdové cesty na závodiště:

 

Mapa tratě a parametrů:

Délka trati / Length  4800 m 
Šířka trati / Width min. 7 m 
Výškový rozdíl / Level difference 189 m
Průměrné stoupání / Average gradient 3,9%