III. AKCE: 09.-12.10.2017 TESTOVÁNÍ A VOLNÉ JÍZDY NA AUTOMOTODROMU V BRNĚ MASARYKUV OKRUH 

POZVÁNKA - INFORMACE k testování 9.-12.10. 2017

"SEZÓNNÍ TESTOVÁNÍ A VOLNÉ JÍZDY ZÁVODNÍCH AUTOMOBILŮ NA AUTOMOTODROMU BRNO“

- MASARYKOVĚ OKRUHU V BRNĚ - MAVERICK RESCUE EURO CUP VE SPOLUPRÁCI S AUTOMOTODROMEM V BRNĚ   POŘÁDAJÍ VE DNECH 9.-12.10. 2017 ČTYŘDENNÍ TESTOVACÍ JÍZDY.

Promotér Maverick Rescue Euro Cup se ve spolupráci s vedením automotodromu v Brně na Masarykově okruhu se dohodli na pořádání:

1. TESTOVÁNÍ A VOLNÉ JÍZDY NA MASARYKOVĚ OKRUHU V BRNĚ VE DNECH 9.-12.10. 2017 ZAČÁTEK OD 9:00 HODIN - DO 18:00 HODIN.

2. Testování a tréninkové jízdy jsou určeny nejen pro české jezdce, ale i pro všechny zahraniční a ze všech automobilových disciplín. (okruhy, vrchy, rallye atd.)

3. Jezdci mohou do areálu AMD Brno najíždět již dne 8.10. 2017 od 18:00 hodin (dříve NE). Nájezd do záboxového prostoru je možný od 19:00 hodin a přidělení klíčů od rezervací boxů bude od 19:00 hodin.

4. Administrace a platby tréninků budou v hlavní budově v kanceláři v přízemí (9.-12.10. 2017 od 08:30 hodin). Viz navigační systém v areálu AMD.

5. Cena jedné půl hodiny za jedno auto je 1.500,- Kč / 60 EUR včetně DPH. Záboxový prostor je zdarma! Můžete si také pronajmout       box za cenu 4.000,- Kč/ 150EUR včetně DPH/den 24 hodin. Možnost více aut do jednoho boxu. Tím by byla cena pro jedno auto a jezdce nižší. 6. Další informace naleznete na webových stránkách: www.maverickrescue.cz/ a na podstránce ZDE: www.maverickrescue.cz/trate/ii-akce/

NOVÉ - lze využít ubytování přímo v areálu okruhu – v hotelu GRID HOTEL, www.gridhotel.cz, rezervace: +420 775 877 720, reservations@gridhotel.cz

INVITATION-INFORMATION ON TESTING 9.-12.10.2017

"SEASON TEST AND FREE PRACTICES FOR RACING CARS AT AUTOMOTODROM BRNO – MASARYK CIRCUIT“

MAVERICK RESCUE EURO CUP IN COOPERATION WITH THE BRNO CIRCUIT ORGANIZES FOUR DAY TEST DRIVES ON 9.-12.10.2017.

Promotor Maverick Rescue Euro Cup together with management of the Brno Circuit agreed to organize the following:

1. TEST AND FREE PRACTICES FOR RACING CARS AT AUTOMOTODROM BRNO – MASARYK CIRCUIT ON 9.-12.10. 2017 FROM 9:00 TO 18:00

2. These testing drives are intended not only for the Czech drivers, but also for all foreign drivers from all disciplines of automotive sport (roads, hills, rallies etc.)

3. Drivers may enter the Brno Circuit on October 8, 2017 from 18:00 (NO SOONER). Entry to the paddock will be possible from 19:00 and keys from the reserved boxes will be distributed from 19:00.

4. Administration and payments will be made in the office in the control tower (ground floor) on 9.-12.10. 2017 from 08:30. Please follow the signs.

5. The price for one half-hour per one car is 1.500,- CZK/60EUR including VAT. The area behind the boxes is free! You can also rent a box at the price of 4.000,- CZK/150 EUR including VAT / day 24 hours. There is a possibility of more cars in one box, which would make the price for a box lower. 6. More information on website: www.maverickrescue.cz/ and on the link HERE: www.maverickrescue.cz/trate/ii-akce/

NEW - you may reserve your accomodation inside the grounds of the circuit – GRID HOTEL, www.gridhotel.cz, reservations: +420 775 877 720, reservations@gridhotel.cz

Příjezdové cesty na závodiště:
GPS: 49.2035633N, 16.4468267E

Mapa příjezdu na AMD Brno: mapy.cz/s/1rU