AKCE - TESTOVÁNÍ A VOLNÉ JÍZDY AUTOMOTODROM BRNO 29.3. - 1.4.2017 

PŘEDSEZÓNNÍ TESTOVACÍ JÍZDY​ 2017: jsou určeny nejen pro české jezdce, ale i pro všechny zahraniční a ze všech automobilových disciplín (okruhy, vrchy, rallye atd.)

Upozornění – testování a volné jízdy automobilů na automotodromu v Brně v těchto dnech je jediné vypsané pro letošní sezónu 2017 na Masarykově okruhu Brno!

Tréninkové jízdy po trati na automotodromu Brno skýtají velice mnoho možností: především si v klidu a pohodě připravovat své vozy, techniku na novou sezónu a také na první závody. 

Po velmi dobré spolupráci s vedením AMD z let minulých se zvyšuje počet vozů na trati v jedné tréninkové půlhodině na 40 vozů.

Prosíme tímto všechny zájemce, aby se začali registrovat na:

e-mailové adrese: maverick.rescue@seznam.cz a nebo na telefonním čísle: +420 777 679 289

Česká republika.

Ve Vašich registracích vždy uvádějte: jméno, příjmení, team, počet a značka vozidla/el, s kterým/i budete testovat, datum testování, předpokládaný počet půlhodinových tréninků, dle informačních skupin v daném dnu, a kontakt: tel. č. a e-mailovou adresu.

Veškeré informace o obsazenosti testovacích jízd a boxech v daných vypsaných časech, naleznete ZDE:

https://www.maverickrescue.cz/registrace/tabulka-registraci-a-prihlasenych-jezdcu-a-tymu-na-testovani-automotodrom-brno-29-3-1-4-2017/

Další informace naleznete na webových stránkách: www.maverickrescue.cz/ a https://www.maverickrescue.cz/trate/akce-testovani-a-volne-jizdy-automotodrom-brno-29-3-1-4-2017/ na facebooku: https://www.facebook.com/Maverick-rescue-eurocup-223983431024791/?ref=aymt_homepage_panel
Tímto také apelujeme na jezdce, aby si uvědomili, že nevybíráme žádné zálohy na tuto námi pojatou neziskovou akci. Pokud se tedy nebudete moci účastnit, prosíme o provedení odhlášení min. 48 hodin předem. Touto akcí chceme přispět k větší bezpečnosti na závodních tratích v sezóně 2017. Jde nám o pokračování tradice a umožnění každoročního otestování vozidel a techniky teamů.

Je nám potěšením Vám oznámit, že ceny za jednotlivé jízdy a boxy se nám i v době zdražování podařilo zachovat na stejné úrovni jako v letech minulých!

Jezdci mohou do areálu AMD Brno najíždět již dne 28. 3. 2017 od 17:00 hodin (dříve NE).

Administrace a platby tréninků budou v hlavní budově v kanceláři v přízemí (vždy od 08:30 hodin). Viz navigační systém v areálu AMD.

Cena jedné půl hodiny za jedno auto je 1.500,- Kč / 60 EUR včetně DPH. Záboxový prostor je zdarma! Můžete si také pronajmout box za cenu 4.000,- Kč / 150 EUR včetně DPH/den 24 hodin. Možnost více aut do jednoho boxu. Tím by byla cena pro jedno auto a jezdce nižší.

Opět v letošním roce bude celodenní občerstvení (catering) pro všechny jezdce a popřípadě jejich team. (káva, čaj, nealkoholické pití, snídaně, obědy, večeře, občerstvení formou rautu atd.) Za boxem číslo 1.

Vše za menší jednodenní poplatek.

Aleš Gänsdorfer
Maverick Rescue z. s.
Mobil: +420 777 679 289
Mail: maverick.rescue@seznam.cz
www.maverickrescue.cz

S pozdravem organizační výbor Maverick Rescue z. s. a Automotodrom Brno

"TESTING FOR CARS AT THE MASARYK CIRCUIT"

MAVERICK RESCUE EURO CUP in cooperation with the Brno Circuit organizes preseason test drives on 29th March, 30th March, 31st March and 1st April 2017.

These pre-season testing drives are intended not only for the Czech drivers, but also for all foreign drivers from all disciplines of automotive sport (roads, hills, rallies etc.)
Caution – these testing days for cars are the only offered for the 2017 season at the Masaryk Circuit in Brno!

Test drives on the track at Brno Circuit offer many options, among other to prepare the cars and technology for the new season and the first race in time and quietly.
After a very good cooperation with the management of the circuit in past years and due to increasing number of cars we agreed to admit upon 40 cars on the track at the same time.

We ask that all interested people begin to register on the following e-mail address: maverick.rescue@seznam.cz or by phone: +420 777 679 289 Czech Republic.

In your registrations always quote: name + surname, team, number and make of the vehicle / s, with whom you will be testing, test day you chose, the expected number of half-hour sections according to information groups in a given day, and your contact: phone No. and e-mail address.

All information about the availability of test drives and boxes in the times concerned can be found HERE: 

https://www.maverickrescue.cz/registrace/tabulka-registraci-a-prihlasenych-jezdcu-a-tymu-na-testovani-automotodrom-brno-29-3-1-4-2017/

For more information visit the website: www.maverickrescue.cz and on facebook: Maverick Rescue Euro Cup.

As we do not require any deposits for this testing, we ask you if you finally will not be able to attend, please cancel your registration minimum 48 hours in advance. Our aim is mainly to contribute to greater safety on the racetrack in the season 2017 and to continue in the tradition and permit annual testing of vehicles and equipment teams.

We are pleased to inform you we managed to maintain the prices for individual drives and boxes at the same level as in previous years despite prices are increasing everywhere.

Drivers may enter the Brno Circuit on March 28, 2017 from 05:00 pm (NO SOONER).

Administration and payments will be made in the control tower (ground floor office close to box number 1 always from 08:30 am).
The price for one half-hour per one car is 1.500,- CZK/60EUR including VAT. The area behind the boxes is free! You can also rent a box at the price of 4.000,- CZK/150 EUR including VAT / day 24 hours. There is a possibility of more cars in one box, which would make the price for a box lower.


Aleš Gänsdorfer
Maverick Rescue z. s.
Mobil: +420 777 679 289

Mail:
maverick.rescue@seznam.cz
www.maverickrescue.cz

“FREIE TESTFAHRTEN AUF MASARYK RING IN BRNO“

Maverick Rescue Euro Cup und Automotodrom Brno organisieren in Termin 29.3.-1.4.2017 freie Vorsaisontestfahrten.

Freie Vorsaisontestfahrten 2017 sind ausgelegt für tschechische und Ausländische Rennfahrer von Rundstreckenrennen, Bergrennen, Rallye usw.. Es handelt sich um einzige Testaktion vor Saison 2017 auf Masaryk Ring. Nach früheren Erfahrungen erhöht sich Wagenkapazität in eine Trainingshalbstunde auf 40 Autos.

Wir bitten alle Interessenten um Registrierung auf E-Mailadresse: maverick.rescue@seznam.cz oder auf Handy Nr. +420 777 679 289.

In Registrierung tragen sie immer folgende Daten ein: Vorname und Name, Team, Zahl und Typen des Wagens, mit welche werden sie fahren, Datum der Testfahrten, vorläufig Zahl der Halbstundenfahrten nach Gruppen pro Tag, Kontakt – Handy Nr. und E-Mailadresse.

Alle Informationen über Besetzung der Testfahrten und über Verfügbarkeit der Boxen sind HIER: https://www.maverickrescue.cz/registrace/tabulka-registraci-a-prihlasenych-jezdcu-a-tymu-na-testovani-automotodrom-brno-29-3-1-4-2017/

Weitere Infos auf www.maverickrescue.cz und Facebook Maverick Rescue Euro Cup.

Wir verlangen keine Vorauszahlungen. Im Falle, dass Sie nicht teilnehmen können, melden Sie bitte mindestens 48 Stunden im Voraus.

Preise für Testfahrten und Boxen sind gleich wie im 2016. Fahrer dürfen in Areal des Automotodroms schon am 28. 3. 2017 ab 17 Uhr einfahren.

Administration und Kasse ist im Hauptturm in der Nähe von Box Nr. 1, immer ab 8,30 Uhr.

Preis für 1 Halbstundenfahrt ist 1500,- CZK/60EUR inkl. MwSt., Box kostet 4000,- CZK/150 EUR inkl. MwSt. pro Tag. In 1 Box ist möglich mehrere Autos platzieren.

MFG

Organisationskomitee Maverick.rescue und Automotodrom Brno.

-- 
Aleš Gänsdorfer
Maverick.rescue
Mobil: +420 777 679 289
Mail:
maverick.rescue@seznam.cz
www.maverickrescue.cz